Refleksoterapia stóp

Refleksoterapia stóp

130 zł

/ jeden zabieg
Refleksologia jest terapią holistyczną

Refleksoterapia stóp to zabieg, którego zalety znane są od kilku tysięcy lat, a tylko w niektórych krajach ta naturalna metoda uzdrawiania jest wspaniale zachowana, dzięki czemu jest błogosławieństwem dla wielu ludzi. Płynie z niej dobrodziejstwo, polegające na zachowaniu lub przywróceniu stanu harmonii i równowagi całego organizmu, który jako zdrowy cieszy się dobrym samopoczuciem, wpływając tym samym na Twoje świadome bycie w sobie, w kontekście zarówno fizycznym, psychicznym, jak i duchowym.

Termin „holistyczny” pochodzi z języka greckiego od słowa „holos”, które oznacza „całość”. Refleksologia więc stanowi holistyczną metodę leczenia i jako taka wymaga traktowania człowieka jako niepodzielnej całości, obejmującej ciało, umysł i ducha.

Refleksolog nie wyodrębnia choroby i nie leczy jej objawowo. Nie skupia się też na stwarzającym problem narządzie czy układzie, ale rozważa zaistniałą dolegliwość w kontekście całego organizmu. Terapia uciskowa punktów reflektorycznych stóp powoduje reakcje fizjologiczne, które stymulują potencjał samouzdrawiania
organizmu.

Celem refleksoterapeuty jest takie oddziaływanie na pacjenta, dzięki któremu odzyska on fizjologiczny stan równowagi, a co za tym idzie i zdrowie.

To nie refleksolog leczy – organizm leczy się sam. Terapeuta tylko pomaga mu naturalnie i prawidłowo funkcjonować – eliminować toksyny i odblokowywać meridiany. Wszelkie procesy lecznicze są dziełem samego organizmu, a refleksolog tylko uaktywnia i stymuluje do działania. Refleksoterapia w ten sposób korzystnie wpływa na wszystkie trzy poziomy, fizyczny, psychiczny i duchowy.

Zabieg proponowany jako seryjny, obejmujący podstawowo 10 spotkań, maksymalnie 2 x w tygodniu, minimalnie 1 x dwa tygodnie.

Czas zabiegu około godziny. 

Europejska Akademia Refleksologii w W-wie www.refleksoterapia.pl

Refleksoterapia może być pomocna w przypadku wielu schorzeń, chorób i zaburzeń w funkcjonowaniu organizmu :